One Republic - Counting Stars [ Türkçe Çeviri ]


Lately, I've been, I've been losing sleep 
Son zamanlarda, uykumu, uykumu kaybediyorum 
Dreaming about the things that we could be 
Yapabileceklerimizi düşlüyorum 
But baby, I've been, I've been playing hard, 
Ama bebeğim, ben, ben zoru oynuyorum 
Sitting, no more counting dollars 
Oturuyorum, artık dolarları saymıyorum 
We'll be, we'll be, counting stars 
Yıldızları, yıldızları sayıyor olacağız 

I feel the love and I feel it burn 
Aşkı hissediyor ve yandığını hissediyorum 
Down this river, every turn 
Nehir boyunca, her kıvrımında 
Hope is a four-letter word 
Umut, dört harfli bir sözdür 
Make that money, watch it burn 
Parayı bul ve yanmasını izle 
Oh, but I'm not that old 
Oh, ama ben o kadar yaşlı değilim 
Young, but I'm not that bold 
Gencim, ama o kadar gözüpek değilim 
I don't think the world is sold 
Dünyanın satıldığını sanmıyorum 
I'm just doing what we're told 
Sadece konuştuklarımızı yapıyorum 
I feel something so wrong 
Birşeylerin çok yanlış olduğunu düşünüyorum 
Doing the right thing 
Doğru şeyi yapıyorum 
I could lie, could lie, could lie 
Yalan söyleyebilirdim, yalan söyleyebilirdim, yalan söyleyebilirdim 
Everything that kills me makes me feel alive 
Beni öldüren herşey beni yaşatır Lately, I've been, I've been losing sleep 
Son zamanlarda, uykumu, uykumu kaybediyorum 
Dreaming about the things that we could be 
Yapabileceklerimizi düşlüyorum 
But baby, I've been, I've been playing hard, 
Ama bebeğim, ben, ben zoru oynuyorum 
Sitting, no more counting dollars 
Oturuyorum, artık dolarları saymıyorum 
We'll be, we'll be, counting stars 
Yıldızları, yıldızları sayıyor olacağız 

Lately, I've been, I've been losing sleep 
Son zamanlarda, uykumu, uykumu kaybediyorum 
Dreaming about the things that we could be 
Yapabileceklerimizi düşlüyorum 
But baby, I've been, I've been playing hard, 
Ama bebeğim, ben, ben zoru oynuyorum 
Sitting, no more counting dollars 
Oturuyorum, artık dolarları saymıyorum 
We'll be, we'll be, counting stars 
Yıldızları, yıldızları sayıyor olacağız 
Take that money 
Parayı al 
Watch it burn 
Yanmasını izle 
Sing in the river 
Nehirde şarkısını söyle 
The lessons are learnt 
Öğrendiğin derslerin 

Take that money 
Parayı al 
Watch it burn 
Yanmasını izle 
Sing in the river 
Nehirde şarkısını söyle 
The lessons are learnt 
Öğrendiğin derslerin 

Take that money 
Parayı al 
Watch it burn 
Yanmasını izle 
Sing in the river 
Nehirde şarkısını söyle 
The lessons are learnt 
Öğrendiğin derslerin 

Take that money 
Parayı al 
Watch it burn 
Yanmasını izle 
Sing in the river 
Nehirde şarkısını söyle 
The lessons are learnt 
Öğrendiğin derslerin 

Everything that kills me makes feel alive 
Beni öldüren herşey beni yaşatır 

Lately, I've been, I've been losing sleep 
Son zamanlarda, uykumu, uykumu kaybediyorum 
Dreaming about the things that we could be 
Yapabileceklerimizi düşlüyorum 
But baby, I've been, I've been playing hard, 
Ama bebeğim, ben, ben zoru oynuyorum 
Sitting, no more counting dollars 
Oturuyorum, artık dolarları saymıyorum 
We'll be, we'll be, counting stars 
Yıldızları, yıldızları sayıyor olacağız 

Lately, I've been, I've been losing sleep 
Son zamanlarda, uykumu, uykumu kaybediyorum 
Dreaming about the things that we could be 
Yapabileceklerimizi düşlüyorum 
But baby, I've been, I've been playing hard, 
Ama bebeğim, ben, ben zoru oynuyorum 
Sitting, no more counting dollars 
Oturuyorum, artık dolarları saymıyorum 
We'll be, we'll be, counting stars 
Yıldızları, yıldızları sayıyor olacağız
Load disqus comments

0 Yorumlarınız