Aöf 2013 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar Güz Dönemi Ara Sınav Sorular ve Cevapları


1-)Yapılan buluşlerın devletlerin üniversitelerin ya da işletmelerin adıyla anılmaya başlanması hangi yıllardan sonra başlamıştır?

Cevap=1950lerden sonra

2-)Dönem ve kullanılam enerji kaynakları ile ilgili aşağıdaki terimlerden hangi yanlıştır?

Cevap= 19.y.y.-güneş enerjisi ve petrol türevleri

3-)Endüstri devriminin hukuki ve siyasi alt yapısını oluşturan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap=Fransız ihtilalı

4-)Aşağıdakilerden hangisi klasik yönetim anlayışının özelliklerinden biri değildir?

Cevap=İletişimin aşağıdan yukarıya doğru olması gerektiğine inanır

5-)Aşağıdakilerden hangisi Weber'e göre bürokrasının uygulamada sahip olduğu avantajlardan biri değildir?

Cevap=Personelin işe uygun şeçilmesine yardımcı olur.

6-)Durumsallık yaklaşımının işletme yöntemine en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap=Esneklik

7-) Woodwardın araştırmasına göre eğer işletme süreç üretimine yönelik gelişmiş bir teknoloji kullanılıyorsa hangi örgüt yapısını destekleyen yönetim uygulamaları daha uygun olacaktır?

Cevap=Organik örgüt yapısı

8-)Hannan ve freman tarafından ortaya atılan örgütsel ekoloji kuramının oluşturulmasında hangi görüş önemli bir yer tutar?

Cevap=Doğal seleksiyon

9-)Majaronun yenilik süreciyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştı?

Cevap=İzleme aşamasında geliştirilen yeniliği işletme amaçlarına uygunluğunun kontrol edilmesine gerek yoktur.

10-)Aşağıdakilerden hangisi yenilik sürecinin uygulama evresinin aşamalarından birisi değildir?

Cevap=Proje planlaması

11-)Aşağıdakilerden hangisi yeniliğin özelliklerinden birisi değildir?

Cevap=Planlama

12-)Yeni bir ürünün geliştirilmesi yenilik türlerinden hangisinin kapsamında bulumaktadır?

Cevap=Ürün yeniliği
13-)Aşağıdakilerden hangisi geniş bağlamda el alınan yenilik yönetiminde ifade edilen dışsal çıktılardan birisi değildir?

Cevap=Sınıf mücadeleleri

14-)Aşağıdakilerden hangisi yenilik yönetiminin faydaları arasında yer almaz?

Cevap=Bürokratik görevleri artırmak

15-)Takım kurma sektörel kümeleme tedarik zinciri aşağıdakilerden hangisinin teknikleri olarak tanımlanır?

Cevap=Katılımcı ve şebeke organizasyon

16-)İnsan davranışlarındda değişik deneyimlerin sonucunda gerçekleşen kalıcı değişime ne ad verilir?

Cevap=Öğrenme

17-)Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin gerçekleştiği süreçlerden biri değildir?

Cevap=Rakipler

18-)Deneyimsiz bir çalışanın iş esnasında deneyimli bir çalışan ya da bir hami tarafından eğitilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap=İş üstünde eğitim

19-)Örgütsel öğrenme sürecinde bilginin kazanılmasından sonra gelen aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap=Bilginin dağıtılması

20-)Örgütsel öğrenme sürecinin aşamaları kim tarafından ortaya atılmıştır?

Cevap=Huber.

21-)Öğütsel öğrenmenin aşamalarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap=Bilginin dağıtılmasından sonraki aşama bilginin kazanılmasıdır.

22-)Haşlanmış kurbağa sendromu aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

Cevap=Senge.

23-)Belli bir kıyaslama modelini formüle eden uygulayan ve bu uygulamayı yayınlayan ilk şirket aşağıda verilenlerden hangisidir?

Cevap=Samsung.

24-)Kıyaslama uygulamalarını tarihsel gelişiminin ikinci aşaması hangi adla ifade edilmektedir?

Cevap=Rekabetçi kıyaslama.

25-)Aşağıdakilerden hangisi kıyaslamanın başarılı olabilmesi için sürece destek olan faktörlerden birisi değildir?

Cevap=Kıyaslama faliyetleri tek seferlik uygulamalar olmalıdır.

26-)Aşağıdakilerden hangisi temel yeteneklerin yönteminde başarılı olabilmesi için yöneticilerin üzerinde durmaları gereken faktörlerden birisi değildir?

Cevap=Temel yeteneğin taklit edilmesinin oldukça maliyetli olması.

27-) I. İşlem maliyeti teorisi
    1. Kaynak bağımlılığı teorisi
    2. Kaynaklara dayalı yaklaşım teorisi
    3. Dış işlemler teorisi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dış kaynak kullanımının dayandırıldığı temel teorilerdendir?

Cevap=I.II.III

28-)Aşağıdakilerden hangisi dış kaynak kullanımının olumlu yönlerinden birisi değildir?

Cevap=Kendine rakip yaratma.

29-)Aşağıdakilerden hangisiküçülme sürecinin aşamalarından birisi değildir?

Cevap=Odak noktasının çalışanların olması

30-) I.Süreçlerin dökümünün yapılması
II.Değer yaratmayan veya beklentileri karşılamayan süreçler yeniden yeniden tasarlaması.
III.Süreçlerin değer yaratmayan durumlarının analiz edilmesi.
Yukarıda sayılan süreç yenileme aşamaları aşağıdakilerden hangiside tam ve doğru olarak sıralanmıştır?

Cevap=I-III-II
Load disqus comments

0 Yorumlarınız