Aöf 2013 İstatistik Güz Dönemi Ara Sınav Soruları ve Cevapları


1-)Araştırmaya ilişkin tanımlanan istatislik birimlerinin tümünün oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?

Cevap= Ana kütle.

2-)İstatistik birimlerin sahip oldukları ve farklı değerler alabilen diğer istatistik birimlerinden ayırt edebilmesini sağlayan özelliklere ne ad verilir?

Cevap=Değişken.

3-)Aşağıdakilerden hangisi sürekli bir değişkendir?

Cevap=Öğrencinin boy uzunluğu.

4-)20 gözlem değeri olan basit serinin aritmatik ortalaması olan 175 ise gözlem değeri toplamı kaçtır?

Cevap=3500

5-)Aşağıdakilerden hangisi merkezi değişkenlik ölçülerinden biri değildir?

Cevap=Aritmatik ortalama.

6-) x:4,8,5,1,6,7,40,25,3
yukarıdakı serinin değişim aralığı kaçtır?

Cevap=39

7-) Kareli ortalaması 25,aritmatik ortalaması 15 olan serinin varyansı kaçtır?

Ceavap=400

8-)Bir olay birden çok örnek noktadan oluşuyorsa bu olaya ne ad verilir?

Cevap=Bileşik olay.

9-)N=10 hacimli bir ana kütleden rassal olarak seçilen n=3 hacimli kaç örneklem oluşturulabilir?

Cevap=120

10-)Bir zarın 3 kez atılması deneyinde kaç örneklem noktası vardır?

Cevap=210.

11-)Hilesiz bir para iki kez atıldığında her iki paranında yazı kelmesi olasılığı kaçtır?

Cevap=0,25
Load disqus comments

0 Yorumlarınız