2013 Aöf Temel Bilgi Teknolojileri Güz Dönemi Ara Sınav Soruları ve Cevapları


1.Tarihteki ilk bilgisayarın adı nedir?
A) Microsoft B) UNIVAC
C) ENIAC       D) IAS
E) IBM


2. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın icadındaki en
temel sebep olarak gösterilebilir?
Sanayi sektöründe büyük ilerlemeler hedeflenmesi.
İkinci Dünya Savaşındaki ihtiyaçların karşılanması.
Ulaşım sektöründeki sorunların çözülmesi.
Bilgiler için ortak bir havuz kurma düşüncesi.
İletişimdeki temel ağ sorunlarının ortadan kaldırılma 


9. Aşağıdakilerden hangisi kuilanıcı ile bilgisayar arasındaki iletişimi sağlayan yazılım birimidir?
işletim sistemi
Kelime işlem
Hesap tabloları
Ofis sistemleri
Sunum programları

10. Donanımı yönetme, kullanıcı arayüzünü oluşturma gibi görevleri hangi sistem türü üstienmektedir?
A) Ofis yazılımları 
B).İşletim sistemleri
Kelime işlem
Grafik arayüz kontrolü
Bellek yönetimi


7. Günümüz sistemlerinde hala kullanılmakta olan Kayıtlı Program Kavramı kim tarafından geliştirilmiştir?
Neumann
Bill Gates
Steave Job
John Presper
John Mauchly 


14. işletim sistemlerinin temel görevleri arasında yer alan, sistemdeki uygulamaların, işlemlerin çalışma sıralarını birim aşağıdakilerden hangisidir?
işlem Yönetimi
Giriş / Çıkış Birimleri
İşletim sistemleri
Bellek yönetimi'
Dosya Yönetimi8.Neumann tarafından geliştirilen ve üretilen, bilgisayarın programlama üzerindeki sorunlarını çözmeye odaklı bilgisayarın adı nedir?
UNIAC
IBM
IAS
COMPAQ
COMMODORE 

15. Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemlerine örnek olarak verilemez?
Linux
Unix
Mac OS
Microsoft Office
Windows


16. Aşağıdakilerden hangisi Windows işletim sistemlerindeki yazılım sürümlerinden değildir?
Xp
Windows 7
98
4.x
Vista

24. Aşağıdakilerden hangisinde ilk olarak oluşturulan bir sayfanın adı `İsimsiz' olarak tanımlanmaktadır?
Microsoft Office
Kitap
Sunu
Open Office
Belge


17. Aşağıdakilerden hangisi Ofis Programlarında bulunmaz?
Sözcük Işlemci
Işletim Sistemi
E-Posta Programı
Hesap Tablosu
Sunu Programı

18. Aşağıdakilerden hangisi Microsoft firmasının oluşturduğu en popüler Ofis programıdır?
Microsoft Office
Open Office
Unlimffec
Alicr 49K
Windows 7 Word i.ıerinide,:olt1 uru olarak atanan iiklaml'a A) Doküman
C) Sunu E) Belge
Excel üzerinde oluşturulan bir sayfanın varsayılan olarak atanan ilk ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kitap B) Sunu
C) isimsiz D) Belge

E) Yeni
PowerPoint programı üzerinde oluşturulan bir sayfa-nın varsayılan olarak atanan ilk ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doküman B) Kitap
C) Sunu D) İsimsiz
E) Belge

25. Hesap tablo programlarının işlevselliği hakkında aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

Resim, Broşür ve Afiş tasarımı yapılabilir.
Kelime işlemcilerın bir alt versiyonudur.
Hesap işlemlerini yapabilmeyi mümkün kılar.
Ofis programlarının senkronize çalışmasına olanak sağlar.
Sunu oluşturmak için kullanılan programlardır.

30.Open Office paket program uygulamasının, MS Office uygulamasına göre en büyük farkı aşağıdakilerden hangisidir?
Çok daha hızlıdrr
Çok daha basittir
Ocretsizdir
Kişiselleştirilmektedir
Yüklemek Gerekmez

YAN1T ANAHTARI
1-C 11-E 21-E
2-B 12-D 22-A
3-D 13-A 23-C
4-B 14-A 24-D
5-E 15-D 25-C
6-D 16-D 26-B 
7-A 17-B 27-A
8-C 18-A 28-B
9-A 19-C 29-D
10-B 20-B 30-C
Load disqus comments

0 Yorumlarınız