Fen ve Teknoloji Dersi 7. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları


FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 7. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (4) (CEVAP ANAHTARLI)

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 7/… SINIFI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

Tarih: …/…/……
ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

*Test Soruları* (15x4=60 puan)
1- Tükürük bezleri günde ortalama 1000 – 1500 ml tükürük salgılar. Tükürüğün yapısında sindirim enzimleri, mukus ve su bulunur.
Buna göre tükürüğün görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tat almaya yardımcıdır
B) Proteinlerin kimyasal sindirimini sağlar
C) Lokmalara kayganlık vererek yutmayı kolaylaştırır
D) Kimyasal sindirimde etkilidir

2- Aşağıdaki organlarımızdan hangisi boşaltım sisteminde görev almaz?
A) Pankreas                 B) Akciğer             C) Deri                   D) Kalın bağırsak

3- Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezlerinin hastalıklarından birisi değildir?
A) Guatr                                        B) Şeker hastalığı
C) Gastrit                                     D) Devlik hastalığı

4- ……I…………… sisteminin amacı, besinleri ……………II…………. Geçebilecek kadar küçük parçalara ayırmaktır. İnce bağırsaktaki villuslardan …………III…………… yoluyla kana karışan küçük moleküllü besinler hücrelere kanla taşınır. Bu besinler hücrede enerji verici, yapıcı-onarıcı ve düzenleyici olarak görev yapar.
Yukarıdaki paragrafta numaralı yerlere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?
              I                               II                          III
A)    Sindirim                                Hücre zarı             Emilim
B)    Dolaşım                               Hücre zarı             Sindirim
C)   Dolaşım                               Hücre çeperi        Emilim
D)   Sindirim                                Hücre zarı             Sindirim

5- Aşağıdakilerden hangisi duyu organı değildir?
A) Kulak                        B) Burun               C) Boğaz               D) Deri

6- Kulak sağlığı için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A) Gürültülü ortamlardan uzak durmalıyız
B) Kulağa su kaçırmamalıyız
C) Şiddetli ses ve patlamalarda ağzımızı kapamalıyız
D) Sert cisimlerle kulağımızı karıştırmamalıyız

7- Böbreğin temel birimi olan nefronlar ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Boşaltım maddelerini kandan süzerek idrarı oluşturur
B) Kan içinde karbon dioksit ve suyu vücut dışına atar
C) Safranın vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar
D) Ürenin sindirilmesini sağlar

8- Aşağıdakilerden hangisi sonradan kazanılan reflekstir?
A) Eli yanan birisin aniden elini çekmesi
B) Karanlık bir odada gözbebeğinin genişlemesi
C) Limon gören kişinin ağzının sulanması
D) Dizkapağına vurulduğunda ayağın yukarı kalkması

9-
1- Problem çözmek    2- Yazı yazmayı öğrenmek
3- Dengeli yürümek   4- Besini sindirmek
Yukarıdaki olayların hangisi beyincik kontrolündedir?
A) 1                B) 2                        C) 3                        D) 4

10- Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezlerinin görevlerinden birisidir?
A) Etki edeceği yere kan ile taşınır
B) Uyartıyı iletim şekli elektrik kablosuyla benzerlik gösterir
C) Organların ve dokuların uyumlu çalışmasını sağlar
D) Vücutta etki süresi çok kısadır

11- Sarı leke gözde görüntünün ters olarak oluştuğu kısımdır. Burada oluşan görüntü sinirlerle beyine iletilir ve beyinde düz olarak algılanır.
Buna göre aşağıdaki şekillerin hangisinin sarı lekedeki görüntüsü beyindeki görüntüsüyle aynıdır.
12- Ayşe;
Türkçe dersinde ses bilgisi konusunu okumuş.
Matematik dersinde tam sayılar konusunu dinlemiş.
Fen ve Teknoloji dersinde kulak konusunu anlatmış.
Sosyal Bilgiler dersinde kurtuluş savaşı belgeseli izlemiş.
Ayşe bir süre sonra hangi derste dinlediği konuyu en iyi hatırlar?
A) Türkçe                                      B) Matematik
C) Fen ve Teknoloji                    D) Sosyal Bilgiler

13-
1- Sinirlerle mesaj beyne taşınır.
2- Tepki oluşturulur.
3- Beyinde değerlendirilip cevap oluşturulur.
4- Beyin cevabı sinirlerle ilgili organa gönderir.
5- Duyu almaçlarıyla mesaj algılanır.
Yukarıdaki sinirsel iletimin doğru sıralaması nasıldır?
A) 5–4–3–2–1                             B) 5–4–1–2–3
C) 5–1–3–4–2                             D) 3–4–1–5–2

14- Aşağıdaki organlardan hangi ikisinde hem fiziksel hem de kimyasal sindirim gerçekleşir?
A) Ağız-Mide                                 B) Yemek borusu-Mide
C)  Kalın bağırsak-Anüs           D) İnce bağırsak-Gırtlak

15- Aşağıdakilerden hangisi hem enzim hem de hormon salgılayan karma bezdir?
A) Eşeysel bezler
B) Hipofiz bezi
C) Tiroit bezi
D) Pankreas

*Doğru-Yanlış Soruları* (10x2=20 puan)

*Boşluk Doldurma Soruları* (10x2=20 puan)

*Cevapları yukarıdaki tablodan seçiniz.
1- Sinir sistemi merkezi ve ………………………………… sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılır.
2- Göz, deri ve ………………………………. fiziksel uyarıcıları algılar.
3- Refleks hareketlerini ………………………………………. yönetir.
4- Yeni doğan bir bebeğin annesini emmesi ……………………………………………. kazanılan reflekstir.
5- Kulaktaki dengeyi sağlayan yer …………………………………………………………………………….dır.
6- Vücuttaki karbon dioksit ve su buharını dışarıya atan organ …………………………………………………dir.
7- Hafıza ve öğrenme  merkezi …………………………………dir.
8- İdrarın uzun süre depo edildiği yer…………………………………………..dir.
9- Besinlerin su ve enzimler yoluyla küçük parçalarına ayrılmasına ………………………………………………. denir.
10- Kan şekerini düzenleyen hormonlar……………………………………………….…tarafından salgılanır.

Başarılar DilerimCEVAP ANAHTARI

*Test Soruları* (15x4=60 puan)
1-B)                                2-A)
3-C)               4-A)
5-C)               6-C)
7-A)                                8-C)
9-C)               10-A)
11-A)              12-C)
13-C)             14-A)
15-D)

*Doğru-Yanlış Soruları* (10x2=20 puan)

*Cevapları yukarıdaki tablodan seçiniz.
1- Sinir sistemi merkezi ve Çevresel sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılır.
2- Göz, deri ve Kulak fiziksel uyarıcıları algılar.
3- Refleks hareketlerini Omurilik yönetir.
4- Yeni doğan bir bebeğin annesini emmesi Doğuştan kazanılan reflekstir.
5- Kulaktaki dengeyi sağlayan yer Yarım daire kanalları dır.
6- Vücuttaki karbon dioksit ve su buharını dışarıya atan organ Akciğer dir.
7- Hafıza ve öğrenme merkezi Beyin dir.
8- İdrarın uzun süre depo edildiği yer İdrar kesesi dir.
9- Besinlerin su ve enzimler yoluyla küçük parçalarına ayrılmasına Kimyasal sindirim denir.
10- Kan şekerini düzenleyen hormonlar Pankreas tarafından salgılanır.

Kaynak; Bilgiyelpazesi.net
Load disqus comments

7 Yorumlarınız