Edebiyat Dersi 10. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları


EDEBİYAT DERSİ 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (5)

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 10/… SINIFI
EDEBİYAT DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

Tarih: …/…/……
ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

1-    Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın birinci ve ikinci dönemlerini dil ve sanat anlayışı bakımından karşılaştırınız.

2-    Roman, koşuk, kaside edebi türlerinin edebiyatımızın hangi dönemlerine ait olduğunu karşılarına yazınız.

3-    “Safahat, Savaş ve Barış, Ölü Canlar, Esir Şehrin İnsanları, İki Şehrin Hikayesi” eserlerinin yazarlarını karşılarına yazınız.

4-    Edebiyatımızdaki ilk psikolojik ve edebi romanları yazarlarıyla birlikte yazınız.

5-    Sözlü edebiyat ürünlerimizden “koşuk, sagu, sav”ın İslami devir edebiyatımız ve halk edebiyatımızdaki karşılıklarını yazınız.

6-    Göktürklere ait destanları yazınız.

7-
Karvı çuvaç kuruldı
Tugum tiklip uruldı
Süsi otun oruldı
Kançuk kaçar ol tutar
Yukarıdaki koşuğun varsa rediflerini bularak kafiyelerini yazınız.

8-
Sazlıklarda sessizce süzülürken kayıklar
Ay sularda bir hasta kadın gibi sayıklar
Şiirdeki edebi sanatı bularak açıklamasını yazınız.

9-    Edebiyat kavramını kısaca açıklayınız.

10-  Şair ve yazarları dönemlerindeki tarihi olaylardan bağımsız düşünebilir miyiz?  Neden?

Not: Yazım ve imla kurallarına uyunuz. Her sorunun tam ve doğru cevabı 10 puandır.
Başarılar dilerim.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız