FanoBET


Edebiyat Dersi 10. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları


EDEBİYAT DERSİ 10. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (5)

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 10/… SINIFI
EDEBİYAT DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

Tarih: …/…/……
ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

1-    Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın birinci ve ikinci dönemlerini dil ve sanat anlayışı bakımından karşılaştırınız.

2-    Roman, koşuk, kaside edebi türlerinin edebiyatımızın hangi dönemlerine ait olduğunu karşılarına yazınız.

3-    “Safahat, Savaş ve Barış, Ölü Canlar, Esir Şehrin İnsanları, İki Şehrin Hikayesi” eserlerinin yazarlarını karşılarına yazınız.

4-    Edebiyatımızdaki ilk psikolojik ve edebi romanları yazarlarıyla birlikte yazınız.

5-    Sözlü edebiyat ürünlerimizden “koşuk, sagu, sav”ın İslami devir edebiyatımız ve halk edebiyatımızdaki karşılıklarını yazınız.

6-    Göktürklere ait destanları yazınız.

7-
Karvı çuvaç kuruldı
Tugum tiklip uruldı
Süsi otun oruldı
Kançuk kaçar ol tutar
Yukarıdaki koşuğun varsa rediflerini bularak kafiyelerini yazınız.

8-
Sazlıklarda sessizce süzülürken kayıklar
Ay sularda bir hasta kadın gibi sayıklar
Şiirdeki edebi sanatı bularak açıklamasını yazınız.

9-    Edebiyat kavramını kısaca açıklayınız.

10-  Şair ve yazarları dönemlerindeki tarihi olaylardan bağımsız düşünebilir miyiz?  Neden?

Not: Yazım ve imla kurallarına uyunuz. Her sorunun tam ve doğru cevabı 10 puandır.
Başarılar dilerim.
loading...

Legros

Yazar

Fransız bir baba ve Türk bir anneden dünyaya gelen Legros uzun yıllar Türkiye'de yaşamaktır.En büyük hobisi blog yazmak.,.

0 Yorumlarınız :

Yorum Gönder

loading...

 
biz.