Aöf Denetim Dersi 2. Ünite Ders Notları ( 2013 )


Denetim 5. Ünite Ders Notları
http://nettebuldum.blogspot.com/2013/02/denetim-5-unite-ders-notlar-2013-final.html
Denetim 6. Ünite Ders Notları
http://nettebuldum.blogspot.com/2013/02/denetim-6-unite-ders-notlar-2013-aof.html
Denetim 7. Ünite Ders Notları
http://nettebuldum.blogspot.com/2013/02/denetim-7-unite-ders-notlar-2013-aof.html
Denetim 8. Ünite Ders Notları
http://nettebuldum.blogspot.com/2013/02/denetim-8-unite-ders-notlar-aof-2013.html


Merhabalar. Denetim Dersi 2. Ünite Ders Notlarıyla Karşınızdayız.  Denetim Dersi Açık Ögretim İşletme 4. Sınıf Dersidir.  Güz Dönemi Ara Sınavında ilk 4 Üniteden Sorumlusunuz. İşte 2. Ünitenin Önemli Ders Notları

Bu yazı nettebuldum.blogspot.com yazarları tarafından yazılmıştır, internette hiç bir yerde bulamazsınız lütfen izinsiz veya kaynak göstermeden paylaşımda bulunmayın.

Daha önce yayınladığımız Denetim Dersi 1. Ünite ders notlarında bir göz atın; http://nettebuldum.blogspot.com/2012/11/aof-4-snf-denetim-unite-1-ders-notlar.html
1. Ünite soruları ve cevapları için
4. Ünite Ders Notları;
http://nettebuldum.blogspot.com/2012/12/aof-4-snf-denetim-dersi-4-unite-ders.html
3. Ünite Ders Notları
http://nettebuldum.blogspot.com/2012/12/aof-4-snf-denetim-dersi-3-unite-ders.html

1. Ünite Deneme Sınavı

http://nettebuldum.blogspot.com/2012/12/2013-3-snf-denetim-guz-donemi-ara-snav.html
2. Ünite Deneme Sınavı (40 Soru)Denetim 2. Ünite Ders Notları

Önemlilik Risk Kanıt Çalışma Kağıtları

Önemlilik; Bir hesap veya olgunun finansal tablolara gğvenen kullıcıları kararlarını etkilemisidir. Önemlilik görelidir, yargıya dayalıdır.

 1. Önemlilik Eşiği: Denetçinin finansal tablolara bulanabileceği ancak finansal tablo kullanıcılarının karalarını ve davranışlarını önemli ölçüde etkileyeceğine inandıpı hata ve düzensizliklerin maksimum  tutarıdır. Önemlilik uygulasında ilk belirlenecek şey budur.

I. Basit Yöntem
II. Aralık Yöntem
III. Ortama Yöntem
IV. Formül Yöntem

 2- Ön belirlemedi tutar hesap kalanları ve işlem sınıflarına dağıtılır. - Kabul edilebilir yanlışlıklar

3- Ön belirlemedeki tutar ile olası yanlışlıklar karşılaştırlır.

                                                                                   
Denetim Riski = Doğal Risk x Kontrol Risk x Bulma Riski 

Doğal Risk : İç kontrolün olmadığı varsayımı altında bir sav (  idia ) nın finansal tablolardaki yanıltıcı beyanlara olan duyarlılığına denir.

Kontrol Riski : İç kontrol sisteminin hata hile ve yanlışlıkları engeliyememsi ihtimalidir.

Denetim Riski; Denetçinin incelediği finansal tablolarla ilğili olarak yanlış hatalı veya uygun olmayan görüş verme olasılığıdır.

Risk Süzgeçi
Doğan Yapı
Xxxxxxxxx
xxxxxxxxx ( Doğal Risk)
İç Kontrol Sistemi
xx xx xx x
x xx xx xx ( Kontrol Risk)
Denetim Çalışma
x  x    x
  x   x    ( Bulma Riski)
Finansal Tablo 

xxx diye gösterdiklerimiz hatalardır. Her kademede hataların daha azaldığını varsayalım


 1. Önemlilik Eşiği; Maksimum Tutar
 2. Kabul Edilebilir Yanlışlık; Denetim test alanlarını belirlemek
 3.  Olası yanlışlık

Kanıt; 
Denetim Kanıtı ; Denetcinin görüşüne temel oluşturan sonuçlarıa ulaşmada kullandığı her türlü bilğidir.

Kanıt elde etmede yöntem savlarının kullanılması
 1. Var olma ve meydana gelme; Belirli bir tarihde işletmenin varlıklarını yükümlülüklerinin ve öz kaynaklarının gerçekten var olup olmadıgı ve kaydedilmiş olan işlemlerin gercekten o dönemede meydana geldiğine ilişkin savlardır.
 2.  Tamlık; finansal tablolarda yer alması gereken tüm işlemlerin ve hesağların eksizsiz olarak tablolarda yer aldığına ilişkin savlardır
 3. Haklar ve yükümlülükler; Belirli bir tarihde varlıkların işletmenin haklar borçların ise işletmenin yükümlülüklerine ilişkin savlardır.
 4. Değerleme ve Dağıtım; Finansal tablolardaki varlıklar, borçlar, öz kaynakların uygun şekilde değerlendirdiği gelirler ve giderlerin uygun dönemlere dağıtıldığına ilişkin savlardır
 5. Sunum ve Faliyet; Finansal tablo unsurlarının uygun şekilde sınıflandırdıpı tanımlandığı ve tam olarak açıklandığına ilişkin savlardır


Denetim Amaçları; 
 1. Gerçeklik
 2. Tamlık
 3. Sahiplik
 4. Zamanlılık
 5. Değerleme
 6. Katıtsal Doğruluk
 7. Sınıflandırma
 8. Açıklama

Denetim Kanırı
Muhasaba Kanıtları
Esas Muhasaba Kayıtları
 • Yevmiye Defleri
 • Büyük Defter
 • Mizanlar
 • Muhasebe Fişleri
Diğer Muhasebe Kanıtları
 • Çek
 • Fatura
 • Sözleşme
 • EFT
 • Yardımcı Defter
 • Mutakabatlar
Destekleyici Bilgiler
 • Toplantı Tutanakları
 • Doğrulamalar
 • Gözlemler

Kanıt
Yeterli Sayuda
-Önemlilik
-Risk
-Nitelik
-Maliyet
Uygun Nitelik
-İlgililik
-Güvenilirlik

Kanıt Elde Etme Yordamları
 1. Kontrol ; İçsel veya dışsal kağıt veya elektronik biçimde yada diğer ortamlardaki kayıt ve belgelerin incelenmesini ve bir varlığın kontrolünü kapsar
1-1) Kayıt ve Beklerin Kontrolü
Kaynak Belge > Yevmiye Defteri > Büyük Defter > Mizan > Mali Tablo

1-2) Sabit Varlıkların Kontrolü
Sayılabilen Tüm varlıkların kontrolüdür.

 1. Gözlem; Diğer kişiler tarafından yapılmakta olan bir süreç ve yordamın izlenmesidir.
 2. Dışsal doğrulama; Denetcinin işletme dışındaki kişilerden işletmeyle ilgili hak ve yükümlülükleriyle ilgili veya işletmenin gerçekliğiyle iligli yazılı cevap istemesidir.
 3. Yeniden hesaplama; Belgelerin veya kanıtların matematiksel doğrulugunu kontrol etmek amacıyla müsteri tarafından yapılmış hesaplamaların tekrarlanmasıdır.
 4. Yeniden yapma; İşletmenin iç kontrolünün bir parçası olarak yapılan yardımlaro veya kontorllerin denetcinin bagımsız olarak yapmasıdır.
 5. Analitik Yardımcılar; Hem finansal hemde finansal olmayan bilgi arasındaki ilişkinin analız yoluyla finansal bilginin değerlendirilmesidir.
 6. Soruşturma; İşletmenin içinde veya dışında hem ginansal hemde olmayan bişgi sahibi kişilerin bilgisinin alınmasıdır.

Güveniliklik Derecesi     Kanıt Türü

Yüksek Sabit Varlıkların Kanıtı
Orta  Belge Kanıt Kontrol Doğruulama Analitik Yordam
Düşük  Soruşturma Gözlüm

( Yukarıdaki Tablo Kesin Soru Olarak Gelir )

Devam Edecek.

Bu yazı nettebuldum.blogpsot.com yazarları tarafından yazılmıştır.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız