6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 6. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları


DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 6. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (1) (TEST)

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 6/… SINIFI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

Tarih: …/…/……
ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

1. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın insanlar arasından seçip görevlendirdiği ve vahiy verdiği kişilere verilen adlardan değildir?
A)Nebi                           B)Resul             C)Peygamber         D)Halife

2. Aşağıdakilerden hangisi Kuranı Kerim’in indirilmeye başlandığı tarihtir.
A) 1453 yılı Mayıs ayı                  B) 20 Nisan – 571
C) 610 yılı Ramazan ayı            D) Belli değil

3. Kuranı Kerim aşağıdaki mübarek gecelerden hangisinde indirilmeye başlanmıştır?
A) Kadir Gecesi                          B) Miraç Gecesi               C) Regaip Gecesi               D) Berat Gecesi

4. “Matta, Markos, Luka, Yuhanna” hangi kutsal kitabın içerisinde yer alır?
A) Tevrat                                       B) Zebur                                               C) İncil                   D)Suhuf

5. Kuranı Kerim’in indirilişinin asıl amacı nedir?
A) Namazda okumak için
B) İnananları birleştirmek için
C) Mezarlıkta okumak için
D) Okuyup anlamak ve yaşamak için

6. Aşağıdakilerden hangisi Kuran’da geçen peygamber isimlerinden biri değildir?
A) Adem          B) Yusuf              C)Salih              D) Ali

7. Allah’ın kendisine yeni bir kitap ve din gönderdiği peygamberlere ne isim verilir?
A)Nebi           B)Resul             C)Peygamber         D)Halife

8. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin niteliklerinden değildir?
A) Doğru olmak                          B) Güvenilir olmak
C) Hükümdar olmak                  D) Hatasız olmak

9. Peygamberlerin akıllı ve zeki olmalarına …………………, günah işlemekten uzak olmalarına ise ………………….denir. Verilen boşlukları aşağıdakilerden uygun şekilde doldurunuz.
A)Zeki-Kurnaz                             B)Fetanet-İsmet
C)İsmet-Zeki                                               D)Fetanet-Kurnaz

10. Aşağıdaki Peygamberlerinden hangisine suhuf verilmemiştir?
A)Hz.Adem                                   B)Hz. Şit
C)Hz.İdris                                     D)Hz.Muhammed

11. Tekvin-Tesniye hangi kutsal kitabın bölümleridir?
A) Tevrat                       B) Zebur                                C) İncil                   D)Suhuf

12. Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi ve çoğaltılması kimlerin zamanlarında olmuştur?
A) Hz.Ömer – Hz. Osman
B) Hz. Ebu Bekir – Hz.Osman
C) Hz.Ebu Bekir – Hz.Ali
D) Hz. Ömer – Hz. Ali

13. Aşağıda Kur’an-ı Kerimle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kur’an da 114 süre ve yaklaşık 6666 ayet bulunmaktadır.
B) Kur’an’ın en uzun süresi Bakara, en kısa süresi Kevser süresidir.
C) Kur’an’ın ilk inen ayetleri Alak süresinin ilk beş ayetidir.
D) Kur’an’ın ilk süresi bakara, son süresi nas süresidir

14. Allah’ın peygamberlerine gönderdiği mesajın ortak amacı nedir?
A) Komşuya iyilik etmek
B) Allah’a  inanmaya çağırmak
C) Dürüstlüğe  çağırmak
D) Anne ve babaya saygıya çağırmak

15. “Kitapçık biçimindeki ilahi kitaplara………denir”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilmelidir?
A)Kur’an              B) Suhuf               C) İncil             D)Zebur

16. Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz döneminde yazanlara ne ad verilir?
A) Sahabe                                    B)Muhacir
C) Vahiy Kâtibi                             D)Ensar

17. Bütün vücudu yıkayarak aldığımız abdestin ismi nedir?
A)Namaz abdesti                       B)Banyo abdesti
C)Gusül abdesti                         D)Teyemmüm

18. Abdest alacak suyu olmayan birisi, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A)Su bulana kadar namazlarını kılmamalıdır
B)Teyemmüm yaparak namazını kılmalıdır
C)Hiçbir şey yapmadan namazını kılmalıdır
D)Gusul abdesti alıp namazını kılmalıdır

19. Asr suresinde iman eden, salih amel işleyen ve sabrı tavsiye edenlerle ilgili ne denilmektedir?
A)Cennete gidecekleri
B)İyi insanlar oldukları
C)Ziyanda-hüsranda olmadıkları
D)Müslüman oldukları

20. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Hz.Muhammed(SAV)-Kur’an-ı Kerim
B) Hz.Musa(AS)-Tevrat
C) Hz.İsa(AS)-İncil
D) Hz.Harun(AS)-Zebur

21.Teyemmüm abdestinin alınışını ve teyemmüm abdesti bozan durumları yazınız.

22.Namaz nedir? Niçin kılınır? Açıklayınız.

NOT: İlk 20 soru 4’er puan; 21 ve 22. sorular10’ar puandır.

BAŞARILAR DİLERİM…DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 6. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI (2)

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 6/… SINIFI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

Tarih: …/…/……
ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (Her Soru 4 Puan)

1) Namazın kılınış şartlarından olan ………… namazda ayaktayken Kur’an’dan birkaç ayet okumaktır.

2) Namaz vakitlerini duyurmak için yapılan çağrıya ………… denir.

3) İmamın camide cemaate namaz kıldırırken durduğu yere ……………. denir.

4) …………… namazı Ramazan ayında yatsı namazından sonra vitir namazından önce kılınan namazdır.

5) Namazların tüm rekatlarında okunan sure ……….…… suresidir.


B) Aşağıdaki cümlenin başındaki boşluğa doğru ise (D) yanlış ise (Y) işareti koyunuz. (Her Soru 4 Puan)

1) (…) Namaz kılmak için illaki abdest almaya gerek yoktur; sadece isteyenler abdest alır.

2) (…) Öğle Namazının ilk sünnetini kılarken III. Rekata Sübhaneke duasıyla başlarız.

3) (…) Namaz zamanı iyi kullanmayı öğretir.

4) (…) Namaz  insanın duygu dünyasını zenginleştirir.

5) (…) Cuma Namazında imamın hutbe okuduğu yere mihrap adı verilir.


C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. (Her Soru 4 Puan)

1) Müslümanların bir kısmının kılmasıyla diğerlerinden kılma yükümlülüğünün kalktığı namaz hangisidir?
a) Teravih Namazı                                     c)  Cuma Namazı
b) Cenaze Namazı                                     d)  Bayram Namazı

2) Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir?
a) Ağza su verip temizlemek                    c)  Kolları yıkamak
b) Yüzü yıkamak                                         d)  Ayakları yıkamak

3) Aşağıdakilerden hangisi Namaza Hazırlık Şartlarından değildir?
a) Hadesten Taharet                 c)  İstikbal-i Kıble
b) Setr-i Avret                                              d)  Kıyam

4) Bayram Namazı kaç rekattır?
a) 2 rekat                                                     c)  8 rekat
b) 4 rekat                                                     d) 10 rekat

5) Su bulunmadığı durumlarda temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeyle alınan abdest çeşidi hangisidir?
a) Abdest                                                     c)  Teyemmüm
b) Gusül (Boy Abdesti)              d)  Hiçbiri

D) Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız. (Her Soru 10 Puan)

1) Öğle namazının farzının kılınışını yazınız.

2) Abdestin alınışını sırasıyla yazınız.

3) Fatiha Suresini yazınız.

4) Aşağıdaki günlük beş vakit namazı içeren tabloyu doldurunuz.


BAŞARILAR DİLERİM…


Load disqus comments

0 Yorumlarınız