12. Sınıf Coğrafya Etkinlikleri Sorular ve Cevaplar Sayfa 103


 SORU-1-Yıllara göre Türkiye’nin turizm gelirlerinde nasıl bir değişme olmuştur.
 
  
 
 Tablo incelendiğinde genel hatları ile 1997 yılına oranla 1999 ve 2000 li yıllarda azalma görülmekle beraber sonraki dönemlerde  turizm gelirlerinde gelen turist sayısı doğrultusunda ve ülkemizdeki mevcut turizm yatırımları sonucunda artışlar gözlenmektedir.
 
  
 
  
 
 SORU-2-1999 yılında,önceki yıllara oranla gelirin azalmasının nedenleri neler olabilir.
 
  
 
 1999 yılında düşüşün temel sebebi ülkemizde meydana gelen Marmara depremidir.Yaşanmış olan bu doğal afet ülkemiz turizm potansiyelini de olumsuz etkilemekte ve gelirler düşmektedir.Aynı etki depremin 2003 yılında tekrarlamasıyla tekrar etkisini gösterir.
 
  
 
  
 
 SORU-3-Son yıllarda turizmde meydana gelen gelir artışının nedenleri neler olabilir.
 
  
 
 Ülkemizde son yıllarda yapılan yatırımlar bu yatırımların kalite olarak dünya standartlarını aratmaması,1980 li yıllardan sonra yabancı sermaye girişine sağlanan kolaylık,ülkemizin daha iyi tanıtılması, mevcut turizm faaliyetlerine oranla daha fazla gelir getiren turizm kollarına yönelik yatırımlar(yat turizmi,Golf Turizmi gibi)gelirlerin artmasında etkili olmuştur.
 
  
 
 SORU-4-Tablodan yola çıkarak ,turizm gelirlerinde ve turist sayısında gelecek yıllarda nasıl bir değişme beklenmektedir.
 
  
 
 Tabloda genel olarak ülkemiz ciddi bir doğal afet ve savaş durumu olmadıkça turist sayısı ve turizmden elde ettiği gelir artış gösterecek niteliktedir.Yapılan olumlu teşvikler,tesislerde dünya standartlarının yakalanışı,kapasitelerinin arttırılması, faaliyetlerdeki çeşitlilik,ülkemizin sahip olduğu doğal güzellikler ülkemizi önemli bir turizm cenneti yapmaktadır
 
 
 
 SAYFA 106-107 ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI
 
 
 
 SORU-1-Kitabınızdaki fotoğraftaki evler nerde yaygın olarak görülmektedir?
 
  
 
 ŞANLI URFA Harran evlerinin tuğla kubbe ile örtülmesinin iki sebebi vardır. Biri, bölgenin çöl olmasından dolayı ağaç malzemenin bulunmayışıdır. Diğeri ise, Harran'da bol miktarda bulunan tuğla malzemedir. Evlerin yüksekliği içerden en çok 5 metreye varan kubbeler, 30–40 tuğla dizisi ile örülmüştür. Örgüleri düzensiz bir şekilde balçık sıva ile bağlanan kubbe ve duvarlar, içerden ve dışardan yine bu harçla sıvanmıştır
 
 Harran evleri bölge iklimine uyumlu olarak yazı n serin kışın sıcaktır.
 
  
 
 SORU-2-Türkiye’nin dünyaca ünlü ilgi çeken doğal güzellikleri nelerdir?
 
   Pamukkale Travertenleri, Kapadokya (Peri bacaları) bölgesi,Ege  ve  Akdeniz kıyı kuşağındaki önemli plajları doğal zenginliklere örnek verilebilir.
 
  
 
     
 
 SORU-3-Türkiye’nin dünyada tanıtımını arttırmak için neler yapılmalıdır?
 
  
 
 Mevcut tarihi ve kültürel zenginliklerimize gereken önem verilmeli ,bu alanlar koruma altına alınmalı,dünya çapında ülkemizi tanıtıcı karnaval,reklam ,fuar,tanırım reklam filmleri çekilmeli bu konuda dünya medyasında ön plana çıkılmalı dünya turizm acenteleri ile iyi ilişkiler kurulmalı.
 
  
 
  
 
 SORU-4-İstanbul’un Türkiye’nin en tanınmış ili olmasında hangi özellikler etkili olmuştur?
 
  
 
 İstanbul’un tarihsel özellikleri geçmişten günümüze kadar bir çok medeniyetin bu bölgeye hakim olmaya çalışması buraya yerleşmeleri eserler bırakmaları bölgeyi tam bir kültür başkenti haline getirmiş bir çok toplumdan izlerin bulunduğu eserlerin bulunduğu bir yer haline getirmiştir.Birde bölge konum özelliklerinin beraberinde getirdiği avantajlar ekonomik ve ticari faaliyetleri yoğunlaştırmış dış ülkelerle bağlantıyı arttırmıştır.İstanbul Türkiye’nin mevcut özellikleri ile dış dünyada kimlik kartı konumundadır.
 
  
 
  
 
 SORU-5-Tarihi yapıların ülkemizin her bölgesinde bulunmasını nasıl açıklayabilirsiniz.
 
  
 
 Geçmişten günümüze Anadolu’nun yerleşmeye uygun bir yer olmasından dolayı çok fazla medeniyete merkezlik etmesine sebep olmuş burada medeniyet kuran topluluklar kendi kültürlerini yansıtan eserler bırakmıştır.Anadolu’nun her karış toprağı dönem dönem farklı kültürleri barındıran medeniyetlerin  eserlerinin  bulunduğu  tam bir kültür yuvası haline gelmiştir.
 
  
 
 Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
 
  
 
 1.      B Deniz turizmi                     
 
 2.      D Doğal güzelliklere sahip yerleri yerleşmeye açmak
 
 3.      C Yalova kış turizmi               
 
 4.      A Sanayi
 
 5.      B Muğla                               
 
 6.      B Denizli –Pamukkale
 
 7.      B Erzurum                            
 
 8.      C Dış ticaret açığının artmasının
 
 9.      D Turizm Faaliyetlerinin Gelişmesine
 
 10.  A Mardin
 
 11.  E Mardin-Nemrut Heykelleri
 
 12.  E Deniz turizmi
 
 13.  C 1 ve 3
 
  
 
 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
 
  
 
 1.      Nevşehir
 
 2.      Nemrut Heykelleri
 
 3.      Efes,Foça,Bergama
 
 4.      Sümela Manastırı
 
 5.      Pamukkale Travertenleri
 
 6.      Karain,Damlataş,Dim mağaraları
 
 7.      Turizm Bakanlğı
 
  
 
 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.
 
  
 
 1.      D
 
 2.      D
 
 3.      D
 
 4.      Y
 
 5.      D
 
 6.      D
Load disqus comments

0 Yorumlarınız