Çarpanlara Ayırma İle İlgili Sorular ve Cevapları


1.
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


2.
ifadesinin sadeleşmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


3.
Yukarıdaki ifadenin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


4.
işleminin kısaltılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


5.
ifadesinin kısaltılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


6. (a+b-c)²-(a-b+c)² ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2a(c-a)                     B) 4b(c-a)             C) 4c(a-b)
D) 4a(b-c)                     E) 2c(a-b)


7.
işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


8.
ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


9.
ifadesinin kısaltılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


10.
eşitliğini doğrulayan a nın, b cinsinden değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir?


11.
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi a nın bir çarpanıdır?
A) b-1                            B) b+1                   C) b²-2
D) 2+b                           E) 2-b


12.
(a-x)(b-y)+xy-x(y-b)-y(x-a)
ifadesinin kısaltılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) ab                             B) xy                      C) –xy
D) ax                             E) by


13.
olduğuna göre,
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) xy-1                          B) 1+xy                  C) 1-xy
D) xy                              E) -xy


14.
x=4   y=2
olduğuna göre,
ifadesinin değeri kaçtır?
A) 16                             B) 32                      C) 64
D) 128                           E) 256


15. x,y birer gerçel sayı ve
olduğuna göre, x+y kaçtır?


16.
olduğuna göre, y aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 3                                B) 4                        C) 5
D) 7                               E) 8


17.
ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) b-a                            B) a-b                    C) a+b
D) a-1                            E) a+1


18.
olduğuna  göre
  nin değeri kaçtır?
A) 4                                B)  6                       C) 8
D) 10                             E) 12


19.
olduğuna göre a kaçtır?
A) 5                                B) 15                      C) 25
D) 35                             E) 45


20.
olduğuna göre, x+y toplamı kaçtır?
A) 12                             B) 13                      C) 14
D) 15                             E) 16
CEVAP ANAHTARI

1-D      2-B      3-D      4-A      5-A

6-D      7-A     8-E      9-C     10-C      11-E

12-A      13-D     14-B      15-D      16-A      17-B      18-C      19-C     20-D
Load disqus comments

0 Yorumlarınız