4. Sınıf İngilizce 1. Dönem 1. Yazılı


… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 4/… SINIFI
İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

Tarih: …/…/……
ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

Part A: Fill in the blanks (boşlukları doldurun) (5 points x 2)
Teacher: Hello
Student: …………
Teacher: What is your name?
Student: ………………………………………..

Part B: Write the meanings of the words (Kelimelerin Türkçe anlamlarını yazın) (2 points x 6)

1. read     : ………………………            3. listen to : …………………..        5. clean    : …………………….

2. repeat : ………………………            4. open       : ……………………       6.  look at : …………………….


Part B:  Fill in the blanks ( kutu içindeki ifadeleri alttaki boşluklara uygun şekilde yazın) (5 points x 4)Part C:  Write the numbers ( Sayıların İngilizcelerini yazın) (4 points x 5)

Part D: Write the names of the classroom objects ( Resimdeki nesnelerin isimlerini yazınız) ( 3 points x 6)
Chair  - book – clock   - chalk  -  pen-

Part E: Put the letters in to correct order ( Harfleri doğru sıraya koyarak kelimeyi yeniden yazın) (5 points x… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 4/… SINIFI
İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

Tarih: …/…/……
ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

1) Karşımızdaki kişinin ismini nasıl sorarız?
A)What is your name?                         B) How are you?
C) Good morning                                 D) Good afternoon

2) “What is your name?” sorusuna nasıl cevap veririz?
A) Fine, thanks.And you?                     B) My name is Hakan.
C) Good evening                                   D) Hello

3) “Hello” ne anlama gelir?
A) merhaba                                           B) iyi akşamlar
C) güle güle                                          D) çık

4)  “Good morning” ne anlama gelir?
A) merhaba                                            B) gel
C) git                                                      C) günaydın

5) “Good afternoon” ne anlama gelir?
A) anne                                                   B) baba
C) tünaydın                                             D) sessiz ol

6) “İyi akşamlar” kelimesinin İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) tünaydın                                             B) good evening
C) hello                                                    D) hi

7) “Stand up” cümlesinin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) ayağa kalk                                           B) Götür
C) getir                                                     D) atla

8) “Sit down” cümlesinin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) yaz                                                       B) çiz
C) otur                                                       D) aç

9) “Open your books” cümlesinin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) otur                                                       B) kalk
C) ismini yaz                                             D) kitabını aç

10) “Close your books” cümlesinin Türkçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) parmağını kaldır                                    B) kitabını kapat
C) pencereyi aç                                           D) yaz

11) “Teacher” ne demektir?
A) kapı                                                   B) pencere
C) öğretmen                                                D) kalem

12) “Öğrenci” kelimesinin İngilizce karşılığı nedir?
A) student                                                    B) door
C) pencil                                                      D) window

13) “Window”  kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
A) sıra                                                         B) kitap
C) kapı                                                        D) pencere

14) “Door” kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
A) defter                                                     B) kapı
C) silgi                                                        D) kalem

15) “Family” kelimesi ne anlama gelir?
A) aile                                                         B) anne
C) baba                                                        D) kardeş

16) “Kız kardeş” kelimesinin İngilizce karşılığı nedir?
A) father                                                      B) mother
C) sister                                                       D) aunt

17) “Father” kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
A) baba                                                        B) anne
C) teyze                                                        D) bebek

18) “Otmher” karışık verilmiş olan bu İngilizce kelimenin doğru yazılmış şekli nedir?
A) father                                                       B) baby
C) sister                                                        D) mother

19) “Mother” la aynı anlama gelen(eş anlamlı) kelimeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) father-dad                                                B) mother-mom-mommy
C) grandfather-grandad                                D) grandmother-grandma

20)  “Hala, teyze” anlamına gelen kelimenin İngilizce karşılığı nedir?
A) aunt                                                          B) sister
C) baby                                                         D) brother

21) “Grandfather” kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
A) kız kardeş                                                  B) erkek kardeş
C) dede                                                          D) baba

22) “2+2=?” işleminin İngilizce sonucu nedir?
A) one                                                            B) two
C) five                                                            D) four

23) “4×2=?” işleminin İngilizce sonucu nedir?
A) eight                                                           B) nine
C) two                                                             D) ten

24) “10÷5=?” işleminin İngilizce sonucu nedir?
A) six                                                               B) eight
C) two                                                              D) seven

25) “6+1=?” işleminin İngilizce sonucu nedir?
A) three                                                            B) seven
C) four                                                              D) eight


Load disqus comments

0 Yorumlarınız