11. Sınıf İnkilap Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Sorular ve Cevaplar


… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 11/… SINIFI
TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

Tarih: …/…/……
ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

1.19.yüzyılda Avrupa’da toplumları sosyal, ekonomik ve siyasi bakımdan etkileyen iki önemli olayı yazınız.


2 I.Dünya Savaşının temel nedeni nedir?3.Mondros Ateşkes Antlaşmasının, Osmanlı topraklarının itilaf devletleri tarafından işgalini kolaylaştıran maddesini yazınız.4.İşgaller karşısında Mustafa Kemal’in tutumunu yazınız.5.Mustafa Kemal’in siyasi başarılarından iki tanesini yazınız.


6.İtilaf Devletleri, Osmanlı Devletini savaş dışı bırakmak ve Rusya’ya yardım ulaştırmak amacıyla................................................. cephesini açtılar.


7.Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti, Karadeniz kıyılarında bir .......................... ...........................kurulmasını engellemek için kurulmuştur.


8........................  ve  ............................. cemiyetleri, Ermeniler tarafından Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurmayı amaçlıyorlardı.


9.Mustafa Kemal’in en önemli eserlerinden birisi olan “Nutuk ............................................ ................................. döneminde meydana gelen olayları anlatır.


10.Mustafa Kemal  1905 yılında .................................................’den ..................................... olarak mezun olmuştur.


11.Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nin yıkılmasında etkisi yoktur?
a)Meşrutiyet                 b)Milliyetçilik         c)Ekonominin bozulması                 d)Geri kalmışlık

12.Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşının sonuçlarından biri değildir?
a)Avrupa haritasının yeniden çizilmesi
b)İmparatorlukların yıkılarak yerine yeni devletlerin kurulması
c)Devletlerin yönetim şekillerinde değişmeler olması
d)Almanya’nın ikiye ayrılması

13.Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in okuduğu okullardan değildir?
a)Harp Akademisi      b)Askeri Rüştiye                 c)Mahalle Mektebi              d)Bahriye İdadisi

14.Mustafa Kemal’in en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?
a)Nutuk     b)Vatandaş için Medeni Bilgiler          c)Türkiye Cumhuriyeti        d)Geometri Kitabı

15.Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Çanakkale Savaşı   b)Trablusgarp Savaşı       c)I.Dünya Savaşı                 d)Balkan Savaşı… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………..……………..… OKULU 11/… SINIFI
TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI

Tarih: …/…/……
ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

1. Zararlı cemiyetlerin en önemli ortak özelliğini yazınız? (10)

2. Mustafa Kemal’in askeri yönden başarılı olduğunu kanıtlayan ve tanınmasını sağlayan savaş hangisidir? (5)

3. Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler hangileridir? (5)

4. Milli varlığa düşman cemiyetlerden olan Kürt Teali Cemiyeti halkından (Kürtlerden) neden gerekli desteği alamamıştır? (5)

5. Halkın, Mustafa Kemal’i kendisine önder seçmesine neden olan etkenler hangileridir? (10)

6. Padişah ve Osmanlı Hükümeti’ne göre işgal güçlerine karşı direnmek neden bir sonuç getirmeyecekti? (10)

7. İşgaller sırasında Osmanlı’nın kurtuluşu için İstanbul’da ortaya sürülen üç kurtuluş yolunu yazınız? (10)

8. Dünyada 1. Dünya Savaşı gibi büyük bir savaşın bir daha yaşanmaması için, devletler bir araya gelerek hangi cemiyeti kurmuşlardır? (5)

9. Atatürk’ün okuduğu okulların adlarını yazınız? (10)

10. Mustafa Kemal’in askerlikteki ilk görev yeri neresidir? (5)

11. Yunanlıların Türk topraklarındaki haksız işgallerine karşı düşmana ilk kurşunu atan kimdir? (5)

12. Mustafa Kemal’in en büyük siyasi başarısı hangisidir? (5)

13. Mustafa Kemal’in yazdığı eserler hangileridir? (10)

14. Atatürk’ün kişisel özelliklerinden 5 tanesini yazınız? (5)


Load disqus comments

0 Yorumlarınız