Demi Lovato – Stay Strong [ Türkçe Çeviri ]
A girl I know, got lost on the road
Tanıdığım bir kız yolda kayboldu
On the way to making her dreams come true
Hayallerini gerçekleştirme yolunda kayboldu
It was everything she could’ imagined
Hayal edebileceği herşeydi
Only thing is she lost the view of
Sadece görüşünü kaybetti

What’s right and what’s wrong
Ne doğru ne yanlış
And how to carry on
ve nasıl devam edilir
When the weight of the world’s on your shoulders
Dünyanın yükü omuzlarındayken
And it’s harder when you’re Compared to all the girls
Ve başka kızlarla kıyaslanırken daha da zor
Who have been here and been there before you
Buradaydın ve daha önce de oradaydın
This girl has got to
Bu kız mecbur

Stay strong
Güçlü kal
Don’t let them break you, no don’t let them change you
Onların seni kırmasına izin verme, onların seni değiştirmesine izin verme
You know you have got to
Biliyorsun mecbursun
Stay strong
Güçlü kalmaya
I see the real you, hurting, trying to breakthrough
Gerçek seni görüyorum, acı çekerken, çabalarken
But just know you know, you know
ama sadece bil ki, biliyorsun
Stay strong
Güçlü kal
Just stay strong
Sadece güçlü kal

A girl I know, she would put on A fake smile in front of the cameras
Tanıdığım bir kız, kameraların önünde sahte bir gülümseme kondurdu yüzüne
A girl I know, was killing her soul
Tanıdığım bir kız, ruhunu öldürüyor
Trying to hide her imperfections
Kusurlarını gizlemeye çalışıyor
She doesn’t know
Bilmiyor ki

Beauty comes deep within
Güzellik derinden gelir
Different sizes, thick and thin
Farklı boylarda, kalın ve ince
You had your chance, blew it again
Şansı yakaladın, tekrar patlat
But now it’s time for your second chance
Şimdi ikinci şansını kullanma zamanı
Don’t worry about what they think of you
Senin hakkında ne düşündükleri konusunda endişelenme
Hold you head up high, you’re beautiful
Kafanı yukarıda tut, sen güzelsin

Stay strong
Güçlü kal
Don’t let them break you, no don’t let them change you
Onların seni kırmasına izin verme, onların seni değiştirmesine izin verme
You know you have got to
Biliyorsun mecbursun
Stay strong
Güçlü kalmaya

Just stay strong
Sadece güçlü kal
Little girl, just stay strong
Küçük kız, sadece güçlü kal
These aren’t mistakes, but lessons learned
Bunlar hata değil, dersler alındı
Little girl, please stay strong
Küçük kız, lütfen güçlü kal
Stay strong, stay strong
Güçlü kal, güçlü kal
Little girl, just stay strong
Küçük kız, sadece güçlü kal

A little girl I knew, she went through oh so many things
Bildiğim bir kız, çok şey yaşadı
Obstacles, they were terrible
Engeller, çok kötüydü
But she survived in the end
Ama sonunda kurtuldu
This little girl I knew, everyone said ‘she was long gone’
Tanıdığım bu küçük kız, herkes çoktan gittiğini söyledi
But here I am, that little girl’s back
ama ben buradayım, o küçük kızlar geri döndü
And I’m staying strong
ve ben güçlü kalıyorum
So little girls
küçük kızlar

Stay strong
Güçlü kal
Don’t let them break you, no don’t let them change you
Onların seni kırmasına izin verme, onların seni değiştirmesine izin verme
You know you have got to
Biliyorsun mecbursun
Stay strong
Güçlü kalmaya

Load disqus comments

2 Yorumlarınız