Dünyada Meydana Gelen İlginç Ve Enteresan Olaylar

Afganistan’ın işgali İran-Irak Savaşı komünizmin yıkılmasıHalley kuyruklu yıldızının geçişi 11 Eylül saldırıları internetin keşfi Katrina kasırgasıDarwinizm’in yıkılışı küresel ekonomik kriz ve son 30 yılda gerçekleşen daha birçok büyük olay...

İlk bakışta birbiriyle bağlantısız gibi gözüken bu gelişmeleraslında yaklaşmakta olan müjdeli bir dönemin alametlerinden yalnızca birkaçıdır. Bu önemli gelişmeleri kronojik bir sıra ile düzenlediğimiz yazımızı okuduğunuzda Peygamberimiz (sav)’in müjdesinin ne kadar yaklaşmış olduğunu bir kez daha anlayacaksınız.

Peygamberimiz (sav) hadislerinde ahir zamanın alametlerini Allah’ın izniyle son derece detaylı bir biçimde anlatmıştır. Bu hadislerde bildirilen alametlerden biri de “ahir zamanda insanları hayrete düşürecek çok büyük olayların meydana gelecek olması”dır. Özellikle son 30 yıldır dünyada yaşanan olaylar dikkatli bir biçimde analiz edildiğinde Peygamber Efendimiz (sav)’in 1400 yıl önce aktardığı bu ahir zaman alametinin de gerçekleştiği görülmektedir. (En doğrusunu Allah bilir.) 

Beklenmedik siyasi gelişmeler yaşanması ekonomik dengelerde yaşanan tarihi değişim tebliğ faaliyetlerinin dünya çapında yapılması ve büyük etki uyandırması ahir zaman alametlerinin teker teker gerçekleşmesi teknolojinin hızla gelişmesi ve olağanüstü doğa olaylarının yaşanması bu 30 yıllık zaman dilimi içinde gerçekleşen önemli olaylardan birkaçıdır.

Peygamber Efendimiz (sav) Hz. Mehdi’nin ortaya çıkacağı dönemde gerçekleşecek olan bu alameti hadislerinde şöyle bildirmektedir:

“Onun zamanında büyük hadiseler vuku bulacak.” (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar s. 27) 
“Onun zamanında nice hayret veren haller zuhur edecektir.” (Mektubat-ı Rabbani 2/25
“Onun zuhur mebdeleri ve mukaddimeleri (çıkış alametleri) Resulullah Efendimiz (sav)’in irhasatına* benzer.” (Mektubat-ı Rabbani 2/25

* İrhasat: Hz. Muhammed (sav)'in peygamberliğinden evvel meydana gelen olağanüstü hallerdir ki (Doğduğu gece yeni bir yıldız doğmuş ateşe tapan (Allah’ı tenzih ederiz.) İran Padişahlarının sarayının 14 burcu yıkılmış İran'da 1000 yıldır yanmakta olan Mecusi ateşi sönmüş Semavi Vadisi sel suları altında kalmışSave Gölü kurumuştu.) bunlar peygamberliğine delil teşkil eden olaylardandır.
Hicri 14. yüzyıl başından (1979-1980) itibaren Peygamber Efendimiz (sav)’in bu hadislerinde dikkat çektiği şekilde dünya tarihinde daha önce yaşanmamış birçok olaya şahit olunmuştur. 


İşte dünya tarihinin son 30 yılında meydana gelen önemli ve çok ilginç olaylar...1979-Afganistan Rusya Tarafından İşgal Edildi 

“Talikan'a (Afganistan'a) yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah'ı hakkıyla bilen insanlar vardır. Onlar ahir zaman Mehdi'sinin yardımcılarıdır.” (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman s. 59) 

Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına diğer bir ifadeyle Hicri 14. yüzyılın başlangıcına denk gelmektedir. Ayrıca bu rivayette Afganistan'ın maddi zenginliklerine dikkat çekilmektedir. Bugün Afganistan'da çeşitli sebeplerle işletilmeye açılmamış büyük petrol yatakları demir havzaları ve kömür madenleri tespit edilmiştir. 


Dördüncü Sulh (Arap-İsrail Barışı) Gerçekleşti

“Sizinle insanlar (bir nüshada Rumlar deniyor) arasında dört sulh olacak dördüncü sulh Heraklius ehlinden bir adam vasıtası ile olur ve bu yedi sene devam eder..." (Kıyamet Alametleri Osman Çataklı299/ 

Bu alamete göre Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasında 4. kez bir barış anlaşması yapılacak bu anlaşma 7 yıl sürecektir. İslam aleminden birçok kimsenin kanaati hadiste geçen "4. Sulh"un 1979'da ABD-İsrail ve Mısır arasında Amerika'da Camp David'de yapılan anlaşma olduğudur. (En doğrusunu Allah bilir.) 


Kabe’de Kan Akıtıldı

“Onun çıkacağı yıl insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler... Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler sonra Mina'ya indiklerinde birbirine saldıracak hacılar soyulacak kanlar Akabe Cemresinin üzerine akacak.” (Kıyamet Alametleri s. 168-169) 


Hadislerde "onun çıkacağı yıl" cümlesi kullanılarak Mehdi'nin çıkış tarihinde Hac sırasında meydana gelecek bir katliama dikkat çekilmektedir. 1979 yılında Hac sırasında gerçekleşen Kabe baskınında aynen böyle bir katliam yaşanmıştır. Çok ilginçtir ki bu kanlı Kabe baskını da ahir zamanın başlangıcının ve Mehdi'nin çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında yani Hicri 1400 yılının ilk gününde 1 Muharrem 1400 (21 Kasım 1979) tarihinde meydana gelmiştir. 

Yine hadis-i şerifte kanların akacağından bahsedilerek öldürme olayına dikkat çekilmiştir. Baskın sırasında Suudi askerleri ile saldırgan militanlar arasında meydana gelen çarpışmada 30 kişinin öldürülmesi bu rivayetin kalan kısmını da doğrulamıştır. 1980-İran-Irak Savaşı Başladı

“Şevval ayında ayaklanma Zilkade'de harb konuşmaları Zilhicce'de ise harb vaki olacak.” (Kıyamet Alametleri Berzenci s. 166) 

Hadiste belirtilen Şevval Zilkade ve Zilhicce ayları İran-Irak savaşının gelişim aşamalarıyla aynı tarihlere denk gelmektedir: İran Şahı'na karşı olan ilk ayaklanma bilindiği gibi hadiste belirtilen 5 Şevval 1398 (8 Eylül 1976)'de olmuştur. Hicri 1400 Zilhicce (1980 Ekim) ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştır. 

Yılın başlarında ilk AIDS vakaları tespit edildi. Şu ana kadar on binlerce kişinin ölümüne sebep olan bu hastalığa "Çağın Vebası" ismi verildi.1981-Ramazan Ayında Güneş ve Ay Tutulmaları Gerçekleşti (1981-1982) 

“Mehdi için 2 alamet vardır ki... Bunun birincisi Ramazan'ın birinci gecesi Ay'ın; ikincisi de Ramazan'ın ortasında Güneş'in tutulmasıdır.” (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar s. 47) 

“... Güneş'in oruç ayının ortasında Ay'ın ise sonunda tutulması...” (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman s. 37) 

“Ramazan'da iki defa tutulma olacaktır...” (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar s. 49-53) 

Hadislerde dikkati çeken en önemli nokta Ramazan Ayı'nda hem Güneş hem de Ay tutulmasının gerçekleşmesidir. Bir ay içinde "Ay"ın ve "Güneş"in iki kere tutulması gerçekte çok düşük bir ihtimaldir. Bu belli döneme denk gelmesi olasılığı açısından normal şartlarda gerçekleşmeyecek bir durumdur. 
Eğer bu hadislerde tarif edilen olaylar dikkatle incelenirse rivayetler arasında çeşitli farklılıklar olduğu göze çarpar. Böyle bir durumda yapılacak en doğru şeyaynı olaya bakan farklı rivayetlerin ittifak ettikleri ortak yönleri tespit etmek olacaktır. Buna göre hadis rivayetlerinin toplamından çıkan ortak sonuçlar şunlardır: 

1. Ramazan ayında Ay ve Güneş tutulmaları olacaktır. 
2. Bu tutulmalar ortalama 14-15 gün arayla olacaktır. 
3. Bu tutulmalar iki kere tekrarlanacaktır.

Bu tespitlere uygun olarak 1981 yılında (Hicri-1401'de) Ramazan Ayı'nın 15. günü Ay 29. günü de Güneş tutulmuştur. Yine "ikinci olarak" 1982 yılında (Hicri-1402'de) Ramazan Ayının 14. günü Ay 28. günü de Güneş tutulmuştur. 

Bu olayların Hz. Mehdi'nin diğer çıkış alametleriyle aynı dönemde meydana gelmesi ve Hicri 14. yüzyıl başlarında üst üste iki yıl (1401-1402) mucizevi bir tarzda tekrarlanması rivayetlerin işaretinin bu olaylar olabileceğini kuvvetlendirmektedir. Mısır Meliği Öldürüldü

“Ondan önce Şam ve Mısır melikleri öldürülecektir...” (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar s. 49) 

Mısır'ın yakın tarihi incelendiğinde hadiste de belirtildiği gibi bir "meliğin" öldürüldüğü görülmektedir: 1970 yılında Mısır'ın başına geçen ve 11 yıl iktidarda kalan Enver Sedat. Enver Sedat 1981 yılında bir resmi geçit sırasında muhalifleri tarafından düzenlenen bir suikast sonucunda hayatını yitirmiştir.1986-Kuyruklu Yıldız Doğdu 

“Mehdi'nin çıkışından evvel (her tarafı) aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır.” (Kıyamet Alametleri s. 200) 

“O gelmeden önce doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir.” (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar s. 53) 

“O yıldızın doğması Güneş ve Ay tutulmasından sonra olacaktır.” (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman s. 32) 

Hadislerde belirtildiği gibi: 
1986 yılında (Hicri 1406'da) yani 14. yüzyıl başlarında "Halley" kuyruklu yıldızı Dünyamızın yakınından geçmiştir. Bu kuyruklu yıldız parlak ışıklı bir yıldızdır. Hareket yönü doğudan batıya doğrudur. 

1981 ve 1982 (1401-1402) yıllarında meydana gelen Ay ve Güneş tutulmaları olayından sonra ortaya çıkmıştır. 
Bu yıldızın doğuşunun da diğer alametler ile aynı zamanda meydana gelmesi Halley kuyruklu yıldızının hadiste işaret edilen yıldız olduğunu doğrular niteliktedir.

26 Nisan 1986'da Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santralında şimdiye kadar görülen en büyük nükleer kaza meydana geldi. Birçok Avrupa ülkesi yayılan radyasyondan etkilendi.


1989-Berlin Duvarı Yıkıldı

Soğuk Savaşın sembolü olan Berlin Duvarı inşasından tam 28 yıl sonra yıkıldı.
Load disqus comments

0 Yorumlarınız