Kök Çeşitleri Nelerdir ? Kök Özellikleri


-Ad (isim) Kökleri        :
Örnek : el, oda, ot, balık, pat, fıs, cız


-Eylem (fiil) Kökleri     :
Örnek : koş-, git-, bak-, sus-, aç-

-Ortak (ikili) Kökler      :
Örnek : barış, güven, eski, boya, sıva, damla

Örnek:

Bir damla su bile kalmadı.
       Ad

Çeşme sabaha kadar damladı.            
                                     eylem


UYARI:

Ortak kökler arasında bir anlam yakınlığı olduğuna dikkat edilmelidir. Hem ad hem de eylem kökü olup da anlamca ilgisiz olan sözcük köklerine sesteş (eşsesli) kökler denir.

Örnek:

         Bu kız beni kızdırıyor.
Ad (genç kadın)        Eylem (sinirlenmek)

         Satırlarıma son verdim. Satırla kolunu kesti.
Ad (düz yazıda dize)                  Ad (kesici bir alet)

Load disqus comments

0 Yorumlarınız