Anadoluda Kurulan Beylikler Nelerdir? Kuruluş Yerleri Nerededir?

Anadoluda kurulan beylikler ve kuruldukları yerler şunlardır
Danişmentliler:
Danişmentoğlu Ahmet Gazi tarafından Sivas ve çevresinde kuruldu (1080).
Saltuklular:
Ebülkasım Saltuk tarafından Erzurum ve çevresinde kuruldu (1072).
Mengücekler:
Mengücek Gazi tarafından Erzincan ve çevresinde kuruldu (1080).
Artuklular: 
Artuk Bey tarafından Mardin ve çevresinde kuruldu (1102).
Ahlatşahlar:
Sökmen Bey tarafından Ahlat ve çevresinde kuruldu (1100 – 1110).
Dilmaçoğulları:
Dilmaçoğlu Mehmet Bey tarafından Bitlis ve çevresinde kuruldu(1082 – 1805).
İnaloğulları:
Türkmen emirlerinden Sadr tarafından Diyarbakır ve çevresinde kuruldu (1098).
Çaka Beyliği:
Oğuzların Çavuldur koluna bağlı Çaka Bey tarafından İzmir ve çevresinde kuruldu (1081).
Tanrıvermişoğulları:
Tanrıvermiş adlı bir Türkmen beyi tarafından Efes ve çevresinde kuruldu (1093).

Load disqus comments

0 Yorumlarınız