8. Sınıf İngilizce Test Soru Çözümü ve Cevapları


8. Sınıf İngilizce Test

0
110
8 sınıf ingilizce yaprak test
a few  : Bir kaç - iki üçanlamında gelir ve sayılabilir isimlerden önce kullanılmalıdır.
There are a few girls in the garden.
a little :  Biraz - az  anlamında gelir ve sayılamayan adlardan önce kullanılmalıdır.
There is a little coke in the bottle.
how many  : Kaç tane demektir.Birşeyin sayısını (sayılabilir olmalı) sorar.
How many bottles of  coke ?
how much : Ne kadar - ne miktarda demektir.Sayılamayan nesnelerin miktarını öğrenmeye yarayan soru kelimesidir.

 
8 sınıf yaprak test
ingilizce yaprak testler

8 sınıf ingilizce test soruların cevapları
1-C         5-C        9-B      13-C        17-C
2-D         6-A      10-A      14-D        18-A
3-C         7-C       11 - B      15-A        19-C
4-D         8-B      12-D      16-B        20-C
Load disqus comments

0 Yorumlarınız